Grundbog

Kranio-sakral terapi – en grundbog til en blid og dybtgående kropsterapi

Kap. 1: Hvad er kranio-sakral terapi?
KSTs oprindelse og historie
Kropsterapi og healing

Kap. 2: Hvordan tilegner man sig KST?

Kap. 3: Det kranio-sakrale system
Anatomi
Den kranio-sakrale rytme
Den kranielle bølgebevægelse
Kroppens selvhelbredende kræfter

Kap. 4: Palpation og håndtering af den kranio-sakrale rytme
Om at mærke pulsen på sig selv
Om at mærke den kranio-sakrale puls på klienten
Aktiv/passiv diagnose, direkte/indirekte behandling

Kap. 5: Kropsfascien og afspænding af diafragmer
Afspænding af bækken-, mellemgulvs- og brystdiafragma
Afspænding af tungebenets diafragma
Afspænding af nakkediafragma

Kap. 6: Hovedets blodkredsløb og den venøse sinusteknik
Den venøse sinustekniks fire trin

Kap. 7: Harmoni og ny styrke gennem påførte stillepunkter
Stillepunkt ved fødderne…

Kap. 8: Afspænding af durasækken
Teknik til afspænding af durasækken
Strækning af durasækken

Kap. 9: Afspænding af hjerneseglene
Løft af pandeben
Løft af isseben

Kap. 10: Afspænding af kæbeled og tindingeben
Øregynge-teknik
Øretræk-teknik
Kæbeledskompression/-dekompression

Kap. 11: Kroppens biomekanik
Afspænding af kraniets biomekanik
Kompression af den fjerde ventrikel (CV4-teknik)
Alternerende rulning af tindingeben
Kraniets helhedsbevægelse
Flexion-bevægelsen og extension-bevægelsen
Det kraniobasale led
Flexion- og extension-bevægelsen
Torsion-bevægelsen
Sidebøjning-bevægelsen
Sidelæns forskydning-bevægelsen
Lodret forskydning-bevægelsen
Kompression / dekompression af det kraniobasale led

Kap. 12: Kroppens cellehukommelse og teknik til “unwinding”

Kap. 13: V-spreder-teknikken

Kap. 14: Behandlingsprotokoller
“10-trins protokol” efter Upledger
Et grundlæggende behandlingsforløb

Kap. 15: Forklaringsmodeller for den kranio-sakrale bevægelse
Den osteopatiske model: Samtidig bevægelse
Den osteopatiske model: Modsat bevægelse
Den flydende elektriske model

Kap. 16: Kraniets knogler og suturer
Nakkebenet (os occipitale)
Kilebenet (os sphenoidale)
Tindingebenet (os temporale)
Issebenet (os parietale)
Pandebenet (os frontale)
Overkæben (maxilla)
Kindbenet (os zygomaticum)
Ganebenet (os palatinum)
Plovskærbenet (vomer)
Sibenet (os ethmoidale)
Underkæbe (mandibula)
Tungeben (os hyoideum)
Tåreben (os lacrimale)
Næseben (os nasale)

Kap. 17: Oversigt over KST-teknikker for viderekommende
Specialteknikker til regulering af kredsløbet
Organterapi (visceral manipulation)
Unwinding af hele kroppen
Somato Emotional Release (SER)
Behandling af børn og spædbørn

Kap. 18: Tillæg
Terapiforhindringer
Kontraindikationer
Tips til nye behandlere
Forberedelse, gennemførelse og opsummering af en behandling
Sørg godt for dig selv og modtag selv behandlinger
Vær opmærksom på kostvaner
Værn mod projektioner
Vær dig selv, stol på dig selv
Hvad du kan stille op med psykiske problemer
Betragt en behandling som dialog
Selvbehandling
Behandling af muskelten og seneten
KST og andre behandlingsformer

Bilag
Hvordan slippe af med kronisk whiplash?
Øvelser til genoptræning efter whiplash
Litteraturfortegnelse