KST etter KIWI

Kranio-sakral terapi (KST)
etter KIWI-metoden.

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en behandlingsform som stammer fra manuellmedisinen (osteopati). KST arbeider utfra den kraniosakrale puls som tydeligst finnes i cerebrospinalvæsken, som omgir hjerne og ryggmarg, mellom kraniet og korsbenet (sacrum). Behandlingsformens oppdager; osteopaten William Sutherland (1873-1954), kalte denne rytmen for ”livets åndedrett”, og Hugh Milne kaller den for sjelens puls, fordi den er et uttykk for en persons tilstand i kropp og sjel. KST er en helhetsskapende terapi, og med dens meget milde og effektive teknikker (ca. 5 grams trykk), klarer den ofte å skape kontakt med klientens selvhelbredende krefter.

Interessen for KST er stadig voksende. Flere og flere alternative behandlere tilegner seg denne terapiformen og opplever at den kommer til å spille en sentral rolle i et behandlingsforløp. Også blant fagutdannet helsepersonell (leger, tannleger, fysioterapeuter m.fl.) er det en økende interesse for metoden, fordi den bygger bro mellom den gjengse legevitenskapelige oppfattelse av kroppen og en holistisk tankegang mellom kropp og sjel.

Pårørende til handicappede har tilegnet seg KST-teknikker til nyttig bruk i hverdagen.

Vi har arbeidet med forskjellige tilganger til KST, for å finne en løsning på komplekse strukturelle blokkeringer i forbindelse med whiplash-traumer, trafikkulykker, fødselstraumer, lærevansker m.m., og arbeider på denne måten med kranio-sakral terapi under navnet KIWI-metoden.

Kursene gir først og fremst en praktisk utdannelse i behandlingsmetoden –underbygget med den nødvendige teoretiske ballast. Vi bruker moderne undervisningsteknikker som tar hensyn til den enkelte kursists individuelle læringsprosess. Til alle kurs har vi utarbeidet bøker og kursmateriell som støtter innlæringen og gjør det lett å repetere stoffet etter kursets slutt. Vi vektlegger at kursistene på deres egen måte blir i stand til å ta eget ansvar for behandlingen, -både teknisk og som helbredende menneske.

Ønsker du flere opplysninger så er du velkommen til å ringe oss.