KST: kursusbeskrivelse

En moderne uddannelse i Kranio-Sakral Terapi

KIWI terapi’s undervisning i Kranio-Sakral Terapi (KST) bygger på en både fysisk og energetisk tilgang til KST, Organmassage og Fascieterapi – som egentlig altid har været en del af KST. Behandlingsmetoden er særdeles effektiv, men også spændende at arbejde med. Kurserne er udviklet ud fra min behandlerpraksis og undervisning gennem mange år. Kursusprogrammet er nu moderniseret, så du på alle kurser lærer at behandle både med biomekaniske, bioenergetiske og biodynamiske fremgangsmåder.

Basiskursus I giver et enkelt fundament til at forstå og udøve KST. Derefter bestemmer du stort set selv rækkefølgen af kurserne under hensyn til vores krav om deltagerforudsætninger. Afsæt et par år eller tre til at komme igennem hele uddannelsen, kurser og behandlingspraktik.

Alle KST-behandlere er velkomne til at nyde godt af vore kurser til deres efter- og videreuddannelse.

En generel deltagerforudsætning for alle kurser er, at vi alle som en selvfølge tager ansvar for os selv, både fysisk, psykisk og juridisk – og dermed også for andre.

Basiskursus I

3 dages kursus – 24 lektioner

Her får du færdigheder til at gennemføre en grundlæggende KST-behandling ved hjælp af en standardiseret behandlingsprotokol, som generelt behandler en klients kranio-sakrale system. En nærmere beskrivelse af teknikker til dette og efterfølgende kurser findes i ”Kranio-sakral terapi – grundbog til en blid og dybtgående kropsterapi”, som vi har skrevet og udgivet og også benytter som lærebog. Bogen danner grundlag for kurset og det er udemærket at have gennemlæst bogen før kurset.

Som på de øvrige kurser, gives først en teoretisk forklaring, dernæst en praktisk demonstration og til sidst indøves teknikkerne gensidigt. For at få en korrekt arbejdsmetode fra begyndelsen, så øver kursisterne også på Wilhelm, og vi lægger vægt på, at alle får en god personlig og håndværksmæssig oplevelse af KST.

KST-uddannelsen beskæftiger sig grundlæggende med kroppens struktur og kemi, men også med de psykiske og personlige energier. Allerede på dette kursus orienteres om alle de grundlæggende elementer i arbejdet med kranio-sakral-terapien med både biomekaniske, bioenergetiske og biodynamiske arbejdsformer. På den måde får du et godt fundament og et praktisk overblik over mulighederne i KST.

Undervisningen er tilrettelagt således, at kursisten ikke låses fast på én bestemt tilgang til KST, men bevarer muligheden for at vælge den metode, som matcher bedst med egne evner.

Forudsætning for at deltage: En positiv livsholdning og interesse for krops- og/eller energiarbejde, men ikke nødvendigvis forudgående kendskab til KST eller den kranio-sakrale rytme.

Praksis

KST’s bedste læremester er praktisk arbejde, og derfor anbefaler vi, at man efter alle kurser giver mindst 20 behandlinger. Vi anbefaler, at kursister øver i fællesskab, og efter behov afholder vi supervisions-aftener og -dage.

Basiskursus II

Her udvider og uddyber du din indsigt i KST’s univers ved at udvikle dine manuelle færdigheder gennem biomekanisk arbejde med kraniet, d.v.s. blidt fysisk arbejde ved hjælp af urpulsen. Der arbejdes med det kraniobasale led iflg. Sutherlands rotationsmodel for kranieknoglerne og hans systematisering af mulige bevægelser i det basale led mellem nakkeben og kileben som flexion-extension, torsion, sidebøjning, sidelæns forskydning, lodret forskydning og kompression. Dette arbejde fører dig ind i nye dimensioner af det kraniale energifelt.

Vi arbejder med neurokraniets og ansigtets knogler, hvor vi retter, afbalancer og forløser spændinger. Systematisk gennemgår vi teknikker for at forstå, opleve og arbejde med hver enkel af de 20 kranieknogler og deres karakteristiske bevægelsesmønstre og energifelter. Under indlæring af disse teknikker fremmes fornemmelsen for kraniets bevægelser ved et dybere arbejde med flexion- og extensionbevægelsen og de tilhørende karakteristika. Således tilegner du dig flere måder at diagnosticere problematikker i kraniet.

KST-grundbogen fra Basiskursus I og Alain Gehin: ”Atlas over manipulationsteknikker for kranie- og ansigtsknogler” benyttes som lærebøger.

Forudsætning for at deltage: Basiskursus I efter KIWI-metoden.

Basiskursus III

Her fokuserer vi på de mangfoldige sammenhænge i kraniet som knoglers suturer, kraniets hinder, kraniets kredsløb og væskehusholdning, hjernenervernes relation til kraniets pulseren. Det åbner for flere nye perspektiver og en større rækkevidde i både gamle og nye indlærte teknikker.

Vi indøver en lang række specifikke teknikker og forbinder dem med kursisternes praktiske erfaring. Undervisningen behandler problematikker i vores sanseapparat, kæbeledsproblemer, piskesmældslæsioner, kraniale kredsløbsproblemer m.m. og giver dig ikke mindst en udvidet værktøjskasse til dine behandlinger af dette.

Forudsætning for at deltage: Basiskursus II.

Bækken-kursus

Kurset giver en god forståelse for lændens og bækkens problemer med korsbenet som udgangspunkt.

Der arbejdes med bækkenknoglernes mikro- og makrobevægelser, de kranio-sakrale bevægelser og bækkenets energetiske og dynamiske potentiale.

Teknikkerne behandler knogler, led, muskler og ligamenter. Spørgsmål som graviditet, bækkenløsning, efterfødselsbehandling, ryg- og lændeproblemer, holdningskorrektion, fysiske øvelser, motion mv. tages op og besvares teoretisk og praktisk.

Forudsætning for at deltage: Basiskursus I eller dets pensum – uanset på hvilken skole du har lært at mærke den kranio-sakrale puls.

Fra biomekanisk og energetisk til biodynamisk KST

KSTs ”opdager” William Garner Sutherland, er livet igennem kommet med forskellige tanker og impulser, som i de sidste 70 år har gennemgået mange frugtbare videreudviklinger: Fra den kranio-sakrale rytme til det strømmende tidevand og til dynamiske stillepunkter.

Dette kursus tilstræber en kreativ integration af de forskellige tilgange til behandlingsformen. Du skal lære at færdes elegant i de forskellige fremgangsmåder for at kunne integrere dem til en helhed efter dine egne personlige ressourcer og evner.

Vi øver os i at være til stede i ”livets åndedrag” og om at samarbejde med urpulsens intelligens og healingskraft. Den embryologiske udvikling af mennesket i en kranio-sakral forståelse, samt hjertet og dets energisystem er alt sammen emner til fordybelse og giver nye indsigter i det kranio-sakrale behandlerunivers.

Forudsætning for at deltage: Mindst 3 KST-kurser.

KST for spædbørn (0-2 år)

Kurset giver kendskab til behandling af spædbørns problemer. Behandleren lærer at diagnosticere fødselstraumer og at hjælpe barnet med at rette op på dem.

Behandlerens forståelse af fødselsprocessens kranio-sakrale betydning gør det samtidig muligt at arbejde målrettet med uforløste fødselstraumer hos voksne, som ses meget hyppigt.

Forudsætning for at deltage: Basiskursus I, gerne også II og III og bækken-kursus.

KST for børn (3-14 år)

Kurset giver kendskab til behandling af børns problemer under opvæksten og fokuserer på problematikker som:

Strukturelle problemer i nakke, ryg og bækken, tand- og kæbeproblemer, dysleksi og indlæringsvanskeligheder, synsproblemer, maveproblemer, mellemørebetændelse, astma, epilepsi, cerebral parese, autisme, hyperaktivitet m.v.

Undervisningen tilrettelægges således at behandlerne også beriges i deres forståelse og behandling af problemer hos voksne.
Forudsætning for at deltage: KST for spædbørn 0-2 år

KST og hjernen

Kurset tager udgangspunkt i hjernens funktioner og biologi, og vi indøver forskellige muligheder for at behandle og påvirke hjernen gennem kranio-sakralt arbejde. Der arbejdes med en strukturel-kemisk-hormonel opfattelse af hjernen og dens flydende og elektriske egenskaber, men også med de energetiske og bevidsthedsmæssige dimensioner.
Forudsætning for at deltage: Kurset tages først, når du er tryg ved dit kranio-sakrale arbejde.

Organmassage (Visceral Manipulation)

Kurset giver en forståelse af de indre organers funktioner og hvordan vi med vore berøringer og “håndteringer” kan støtte deres bevægelser, så de kan være velfungerende. Vi får også indsigt i og føling med mavehjernens funktion og intelligens.

Forudsætning for at deltage: Gerne flere KST-kurser eller erfaring med andre kropsterapier.

Fascieterapi (MyoFascial Release) 

Myofascial Release (Muskelhindeterapi) er en ældgammel manuel behandlingsform, som har fået sit comback gennem de sidste 20 års forskning i kroppens ”fascielegeme”. Muskelhinder, sener, ligamenter og bindevæv kan forstås som et samlet system af fascier, som gør vores krop til en helhed. Kurset bruger en KST-tilgang til fascieterapien, og der undervises i det hele spektrum fra makro- til mikrobevægelser og i dybden mellem de energetiske og dynamiske dimensioner.

Myofascial Release letter det kranio-sakrale arbejde, hvis de fasciale strukturer er blokerede af forurening eller med ophobede kemiske stoffer. Udrensningen og regenerationen kan være svækket, fordi energiflowet er hæmmet. Her ligger en af årsagerne til de såkaldte uforklarlige miljøsygdomme, og derfor er fascieterapi ofte en nødvendig behandling for at gøre KST effektivt, hvilket genskaber helheden af krop, sind og ånd.

Forudsætning for at deltage: Gerne flere KST-kurser eller erfaring med andre kropsterapier.

Bemærk!

KIWIterapi afholder kurser efter henvendelse fra grupper, som er interesseret i et kursusemne (“on demand”). Sammen fastlægger vi datoer og udbyder derefter kurset til alle.  Send en mail til wilhelm@kiwiterapi.dk, for at få mere at vide.

Masterclass i Kranio-Sakral Terapi

Masterclass i Kranio-Sakral Terapi – inspiration, supervision, refleksion

Velkommen til et to dages kursus (16 RAB-point) med gentænkning, ny inspiration og supervision helt efter dine behov.

Kranio-sakrale behandlere har efter en årrække med klinisk arbejde behov for at se med nye øjne på de helt grundlæggende elementer i KST. I forvejen har deres daglige behandlinger ført til nye indsigter og nye færdigheder. Derfor kan der være behov for fornyet overvejelse, gentænkning og / eller repetition af selve grundlaget – det som man kan kalde ”basics” indenfor KST.

Kursets indhold baseres på deltagernes forudsætninger, behov og ønsker, men dykker dybt ned i det kranio-sakrale univers – både praktisk og teoretisk – med emner indenfor biomekanisk, bioenergetisk og biodynamisk KST. Vi afprøver også forskellige veje til at skabe en integration af de forskellige tilgangeindenfor KST.

Ved tilmeldingen er du velkommen til at formulere dine ønsker og behov for gennemgang af bestemte emner, temaer eller problematikker, gerne med udgangspunkt i dit kliniske arbejde.

En ”svend” laver sit svendestykke ved at beherske de rigtige fremgangsmåder og teknikker. En ”mester” udøver sin egen kreativitet og arbejder ud fra klientens behov. Derfor kaldes kurset for Masterclass. En mester i KST er på vej til at blive en berørings-kunstner. En mester er altid parat til at gå ”back to basics” og forstår samtidig at finde nye løsninger.

Kurset afholdes i Åbyhøj / Aarhus. 9. og 10. april 2024.

Pris: 2.800 kr. inkl. undervisningsmateriale, frokost, frugt, samt te og kaffe.

Tilmelding med navn, mailadresse og mobilnummer til wilhelm@kiwiterapi.dk

Underviser: Johannes Wilhelm A. Nussbaumer, KIWIterapi