Peruskirja

Wilhelm ja Kirsten Nussbaumer
Kranio-sakraaliterapia
– pehmeän ja syvälle menevän
kehoterapian perusoppikirja

3. painos marraskuu, 2009
Kustannusyhtiö KIWI
ISBN 978-87-986499-6-0
________________________________________________________

2013: julkaistaan ainoastaan s-kirjana.
Tilaus suoritetaan maksamalla 28 euroa seuraavaan osoitteeseen:

Djurslands Bank, Grenaa / Danmark

IBAN-tilinumero: DK8273000001090601

BIC kode / Swiftkode: DJURDK22

Ilmoita samalla tilauksestasi sähköpostitse osoitteeseen: wilhelm@kiwiterapi.dk, minkä jälkeen s-kirja lähetetään sinulle sähköpostitse pdf-tiedostona.

________________________________________________________

Kranio-sakraaliterapia (KST) kehittyi noin 100 vuotta sitten ja se on viimeisten 25 vuoden aikana nopeimmin levinnyt vaihtoehtoinen hoitomuoto koko maailmassa.
Kranio-sakraaliterapeutti käyttää hyväkseen koko kehossa ja erityisesti aivo- ja selkäydinnesteen kierrossa havaittavaa kranio-sakraalista pulssia. Pehmeiden kosketusten avulla hän aktivoi asiakkaan kehon omat itseparantavat voimat, jolloin monenlaiset fyysiset ja psyykkiset jännitykset vapautuvat yksinkertaisesti ja tehokkaasti.
KST rakentaa siltaa manuaalisen lääketieteen ja nykyajan parantajien välille. Terapiaa käyttävät menestyksellä kehitysvammaisten lasten vanhem-mat, lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, fysio-terapeutit, vaihtoehtohoitajat sekä onnettomuuksissa vammautuneiden omaiset.
Tämä perusoppikirja välittää kranio-sakraaliterapian anatomisen ja fysiologisen perustan helppotajuisella, perusteellisella ja systemaattisella tavalla. Kirjassa kuvaillaan perusteellisesti alkeistekniikat ja selvite-tään sekä fyysinen että energeettinen ymmärrys hoitomuodosta.
Kranio-sakraalisten ilmiöiden universumi on rajaton ja sen opiskelu vaatii sekä kädentaitoa, kokemusta, tietoa että pätevien opettajien ohjausta. Kirja ei sovellu itseopiskeluun, mutta toimii oppikirjana useilla KST-kouluttajilla Tanskassa ja Norjassa.
Hyödyllinen työväline sekä kokeneelle KST-hoitajalle että kaikille, jotka haluavat perustietoa kranio-sakraaliterapiasta.
________________________________________________________