Organmassage / Visceral Manipulation

Hvad er Organmassage (Visceral Manipulation)

Visceral Manipulation har rødder i en fransk tradition for klassisk massage af de indre organer. Metoden er sidenhen blevet finjusteret og tager blidt fat i organernes fasciale strukturer og deres rytmiske bevægelser.

Organernes bevægelsesmønstre danner grundlag for behandlings-formen. Hvert organ har sin egen, muskulære arbejdsbevægelse, som kaldes motricity. Samtidig bevæges alle indre organer af åndedrættet, hvilket kaldes deres mobility, – det vil sige, at de danser i takt med diafragma-musklens bevægelse. Endvidere besidder organerne en særegen indre rytmisk bevægelse, visceral motility, som afspejler deres udviklingsforløb under tilblivelsen i embryostadiet.

Terapeuten ”tager hånd om” de enkelte organer og støtter dem blidt
i en optimal udfoldelse af deres naturlige, rytmiske bevægelser, hvilket sikrer organernes perfekte virkemåde. Fasciale strukturer, som betyder meget for et organs placering og funktion, frigøres. Behandling af nerveforsyningen er ligeledes en vigtig del af terapien.

Organmassage er forbundet med indsigt i mavehjernens fungeren, og med en viden om kost og ernæring, som skaber gode vilkår for biomet, så det producerer velvære i krop og sind.