Kranio-sakral-kurser


KST for børn

 Underviser: Wilhelm Nussbaumer, KIWIterapi

KST-spædbørn + KST-større børn (i alt 48 lektioner)

”Som kvisten bøjes, træet gror…”
udtalte Dr. William Sutherland, grundlægger af Kranio-Sakral Terapien, for at understrege, hvor vigtigt det er at behandle børn. Ethvert udviklingstrin giver barnet udfordringer, som vi behandlere skal lære både at forstå og at afbalancere. Selv en normal fødsel kan efterlade traumer, som vi terapeuter kan lære at forløse, og det betyder, at vi kan gøre en utrolig stor forskel i et barns liv. Der skal en hel del øvelse til, men herefter er det ret enkelt at hjælpe børn.

Vores to 3-dages kranio-sakrale børnekurser (behandling af spædbørn og behandling af større børn) holdes som et samlet børnekursus. Vi fokuserer meget på, at du får også færdigheder til hos voksne at erkende og behandle fødselsoplevelser og traumer fra barndommen, og du får dermed en udvidet forståelse af KST i øvrigt.

Børnekurserne lærer dig i høj grad at arbejde ud fra barnets behov fremfor alene ud fra en teknisk kranio-sakral viden. Derfor vil kurserne som en selvfølge formidle både bio-mekaniske, men også bio-energetiske og bio-dynamiske teknikker. Ligeledes vil vi anvende fremgangsmåder fra behandlingen af indre organer, men også resonans teknikker fra hjerne-KST, og dermed kan du tilegne dig en ny dimension i dit kranio-sakrale arbejde – en fordybelse og perspektivering af det, som du allerede kan.

Pensum: Kursus i kranio-sakral behandling af børn

Behandling af spædbørn (3-dages kursus)

Kurset giver kendskab til og indsigt i behandling af både spædbørns og voksnes problemer, som er opstået i de første leveår.

Du lærer at diagnosticere fødselsoplevelser af mange slags og at medvirke til at hjælpe mennesker med at rette dem.

Forudsætning for at deltage: Det er en stor fordel at være fortrolig med KST’s grundlæggende elementer og at have øvet dem godt i forvejen.

Kursets indlæringsmål:

 • At få kendskab til behandling af spædbørn (0 – 2 år).
 • At kunne genkende fødselstraumer og yde hjælp til barnet eller den voksne for at komme igennem dem.
 • At forstå den kranio-sakrale betydning af fødselsprocessen.
 • At kunne genkende og arbejde med fødselstraumer hos voksne

Dette kursus er specielt, fordi spædbørn er så følsomme og sårbare. Deres kranio-sakrale system er ofte i en flydende tilstand og kræver stor respekt og indfølende håndelag for at give barnet nødvendige og unikke valgmuligheder for at kunne genoprette en balance. At forstå dette er en forudsætning for at behandle babyer med godt resultat. Af samme grund anvendes moderne opfattelser af nervesystemet og bio-energetiske / biodynamiske tilgange i behandlingen. Kursisterne behandler ikke på babyer under kurset, men underviseren giver nogle demonstrationsbehandlinger, hvor kursister kan lure kunsten af og diskutere behandlingerne, men først øve på voksne.

Behandling af børn over 3 år (3-dages kursus)

Kurset giver kendskab til og indsigt i behandling af udviklingsproblemer hos børn, opstået under opvæksten:

 • strukturelle problemer i nakke, ryg og b
 • ækken,
 • tand- og kæbeproblemer,
 • dysleksi og indlæringsvanskeligheder,
 • synsproblemer,
 • maveproblemer,
 • mellemørebetændelse,
 • epilepsi,
 • cerebral parese,
 • autisme, hyperaktivitet, ADD, ADHD m.v.

Masterclass i Kranio-Sakral Terapi

afholdes “on demand” hos Aabyhøj Osteopati, Klamsagervej 29, 2.sal, 8230 Åbyhøj.

Max. antal deltagere: 8 

Velkommen til to dages efteruddannelse (16 RAB-point) med ny inspiration og også supervision hvis du ønsker dette. Kursets indhold underbygges praktisk og teoretisk med emner indenfor biomekanisk, bioenergetisk og biodynamisk KST og der vises veje for at skabe en integration af de forskellige tilgange.

Ved tilmeldingen er du velkommen til at formulere dine ønsker og behov for gennem-gang af bestemte emner, temaer og problematikker ud fra dit praktiske arbejde.

Hvordan forløses fysiske og psykiske traumer ud fra klientens tidligere oplevelser

Hvordan opløses fysiske mønstre

Hvordan finder vi sandheden i symptomerne

Hvordan afbalanceres kroppens forskellige nervesystemer

Hvordan kan og skal klienten medvirke ved behandlingerne

Hvordan nulstiller terapeuten sig ved behandlingsstart

Hvordan integreres forskellige terapiformer og -tilgange

Kursets målgruppe er kranio-sakral terapeuter med engagement og praktisk erfaring.

Nærmere information og tilmelding Wilhelm@KIWIterapi.dk.

Velkommen til et kursus, som giver en ny tilgang til din efter- og videreuddannelse.


I over 20 år har jeg arbejdet professionelt som Kranio-Sakral Terapeut med baggrund i en international uddannelse i bio-mekanisk, bio-energetisk og bio-dynamisk KST, Visceral Manipulation (Organmassage) og Myofascial Release (Fascieterapi). I Hamborg (Schule für shiatsu, Milne Instituttet, FiHH) har jeg modtaget undervisning og træning af mange forskellige internationale undervisere fra Tyskland, Schweiz, Storbritannien og USA. Hvert år har jeg løbende deltaget i kurser for at holde mig ajour i kranio-sakral terapiens rivende udvikling gennem de sidste årtier.

Jeg har undervisningserfaring fra vore talrige KST-kurser afholdt i Danmark, Norge og Finland. Min baggrund er en B.A. i informations-videnskab fra Aarhus Universitet og en 2-årig uddannelse som voksenunderviser fra Skårup Statsseminarium.

I mit daglige arbejde integrerer og samordner jeg de forskellige behandlingsformer og tilgange til en manuel-medicinsk helhed, som danner det grundlæggende fundament i økologisk sundhed.

Wilhelm Nussbaumer