Kranio-sakral-kurser


 • Der er en enkel plads tilbage på 
 • Kursus i KST for børn (0-2 år)      >       afholdes 10. – 12. juni 2024
 • Sted:     Åbyhøj / Aarhus (Dansk Akademi for Kropsterapi)
 • Pris:    3.900 kr., inkl. undervisningsmateriale, frokost, frugt, samt te og kaffe.
 • Underviser:     Johannes Wilhelm Nussbaumer, KIWIterapi.
 • Tilmelding:    med navn, e-mail og mobilnummer til:     wilhelm@kiwiterapi.dk
 • Afholdelse af kursetKST for børn 3-14 år” aftales på det første kursus.

KST-spædbørn + KST-større børn (2 x 24 lektioner)

”Som kvisten bøjes, træet gror…”
udtalte Dr. William Sutherland, grundlægger af Kranio-Sakral Terapien, for at understrege, hvor vigtigt det er at behandle børn. Ethvert udviklingstrin giver barnet udfordringer, som vi behandlere skal lære både at forstå og at afbalancere. Selv en normal fødsel kan efterlade traumer, som vi terapeuter kan lære at forløse, og det betyder, at vi kan gøre en utrolig stor forskel i et barns liv. Der skal en hel del øvelse til, men herefter er det ret enkelt at hjælpe børn.

Vores to 3-dages kranio-sakrale børnekurser (behandling af spædbørn og behandling af større børn) holdes som et samlet børnekursus. Vi fokuserer meget på, at du får også færdigheder til hos voksne at erkende og behandle fødselsoplevelser og traumer fra barndommen, og du får dermed en udvidet forståelse af KST i øvrigt.

Børnekurserne lærer dig i høj grad at arbejde ud fra barnets behov fremfor alene ud fra en teknisk kranio-sakral viden. Derfor vil kurserne som en selvfølge formidle både bio-mekaniske, men også bio-energetiske og bio-dynamiske teknikker. Ligeledes vil vi anvende fremgangsmåder fra behandlingen af indre organer, men også resonans teknikker fra hjerne-KST, og dermed kan du tilegne dig en ny dimension i dit kranio-sakrale arbejde – en fordybelse og perspektivering af det, som du allerede kan.

Pensum: Kursus i kranio-sakral behandling af børn

Behandling af spædbørn (3-dages kursus, 24 lektioner)

Kurset giver kendskab til og indsigt i behandling af både spædbørns og voksnes problemer, som er opstået i de første leveår.

Du lærer at diagnosticere fødselsoplevelser af mange slags og at medvirke til at hjælpe mennesker med at rette dem.

Forudsætning for at deltage: Det er en stor fordel at være fortrolig med KST’s grundlæggende elementer og at have øvet dem godt i forvejen.

Kursets indlæringsmål:

 • At få kendskab til behandling af spædbørn (0 – 2 år).
 • At kunne genkende fødselstraumer og yde hjælp til barnet eller den voksne for at komme igennem dem.
 • At forstå den kranio-sakrale betydning af fødselsprocessen.
 • At kunne genkende og arbejde med fødselstraumer hos voksne

Dette kursus er specielt, fordi spædbørn er så følsomme og sårbare. Deres kranio-sakrale system er ofte i en flydende tilstand og kræver stor respekt og indfølende håndelag for at give barnet nødvendige og unikke valgmuligheder for at kunne genoprette en balance. At forstå dette er en forudsætning for at behandle babyer med godt resultat. Af samme grund anvendes moderne opfattelser af nervesystemet og bio-energetiske / biodynamiske tilgange i behandlingen. Kursisterne behandler ikke på babyer under kurset, men underviseren giver nogle demonstrationsbehandlinger, hvor kursister kan lure kunsten af og diskutere behandlingerne, men først øve på voksne.

Behandling af børn over 3 år (3-dages kursus, 24 lektioner)

Kurset giver kendskab til og indsigt i behandling af udviklingsproblemer hos børn, opstået under opvæksten:

 • strukturelle problemer i nakke, ryg og b
 • ækken,
 • tand- og kæbeproblemer,
 • dysleksi og indlæringsvanskeligheder,
 • synsproblemer,
 • maveproblemer,
 • mellemørebetændelse,
 • epilepsi,
 • cerebral parese,
 • autisme, hyperaktivitet, ADD, ADHD m.v.

Masterclass i Kranio-Sakral Terapi

Masterclass i Kranio-Sakral Terapi – inspiration, supervision, refleksion

Velkommen til et to dages kursus (16 RAB-point) med gentænkning, ny inspiration og supervision helt efter dine behov. 

Kranio-sakrale behandlere har efter en årrække med klinisk arbejde behov for at se med nye øjne på de helt grundlæggende elementer i KST. I forvejen har deres daglige behandlinger ført til nye indsigter og nye færdigheder. Derfor kan der være behov for fornyet overvejelse, gentænkning og / eller repetition af selve grundlaget – det som man kan kalde ”basics” indenfor KST.

Kursets indhold baseres på deltagernes forudsætninger, behov og ønsker, men dykker dybt ned i det kranio-sakrale univers – både praktisk og teoretisk – med emner indenfor biomekanisk, bioenergetisk og biodynamisk KST. Vi afprøver også forskellige veje til at skabe en integration af de forskellige tilgangeindenfor KST.

Ved tilmeldingen er du velkommen til at formulere dine ønsker og behov for gennemgang af bestemte emner, temaer eller problematikker, gerne med udgangspunkt i dit kliniske arbejde.

En ”svend” laver sit svendestykke ved at beherske de rigtige fremgangsmåder og teknikker. En ”mester” udøver sin egen kreativitet og arbejder ud fra klientens behov. Derfor kaldes kurset for Masterclass. En mester i KST er på vej til at blive en berørings-kunstner. En mester er altid parat til at gå ”back to basics” og forstår samtidig at finde nye løsninger.

Send en mail og skriv dig på interesselisten 2025 !

KST-Bækkenkursus    (Pelvis) 

3-dags kursus

mandag 30. september til onsdag 2. oktober 2024
(24 RAB-points)

Menneskets bækken har en storslået mekanik og dynamik. Det udgør 
et fundament i vores eksistens. Her koordineres jordforbindelsen og chakraenergien tager sit udgangspunkt.

Vores oprette gang har været med til at give bækkenet en vigtig betydning som et centrum for vores bevægelser, et hjemsted for forplantningsorganer, et ståsted for vores vilje og selvbevidsthed, og endda et lager for ukendte og ubevidste sager.

Korsbenet er det centrale led i bækkenet. Det danner det nedre punkt for vores kranio-sakrale kerneforbindelse gennem rygsøjlen, durasækken og rygmarven. Og korsbenets såkaldte kundalinienergi gir flow og kraft til hjerne-rygmarvs-væsken og dens rytmiske fluktueren.

Kurset behandler mange af bækkens aspekter og facetter, mikro- og makrobevægelser, knogler, fascier, muskler og organer, energier og dynamiker. Og vi tilstræber at deltagerne bliver nysgerrige og bevidste om deres egne ressourcer og problematikker i pelvis’ område.

Pensum:

 • Kurset giver en dybere forståelse af lændens og bækkens problemer med korsbenet som udgangspunkt.
 • Der arbejdes med bækkens strukturer og de kranio-sakrale mikro- og makrobevægelser, samt deres energipotentiale og biodynamik.
 • Teknikkerne behandler knogler, led, muskler og ligamenter, og spørgsmål som graviditet, bækkenløsning, efterfødselsbehandling, ryg- og lændesmerter, holdningskorrektion. Fysiske øvelser, motion mv. tages op og besvares teoretisk og praktisk.
 • Kurset er tilrettelagt for dig med praktisk erfaring i kropsterapi (massører, kranio-sakral behandlere m.fl.).
 • Underviser: Johannes Wilhelm A. Nussbaumer, KiWi terapi. Undervisningen er tilrettelagt efter underviserens egen kliniske praksis og tager udgangspunkt i international udbredt teori og praksis.
 • Pris: 3.900 kr. inkl. undervisningsmateriale, frokost, frugt, samt te og kaffe. 
 • Der er mulighed for overnatning i kursuslokaler.

Tilmelding: wilhelm@kiwiterapi.dk   Opgiv navn og mobilnummeret.

Johannes Wilhelm A. Nussbaumer har over 20 års professionel erfaring som Kranio-Sakral Terapeut med en international uddannelse i biomekanisk, bioenergetisk og biodynamisk KST. Undervisningserfaring fra KST-kurser afholdt i Danmark, Norge og Finland. 

Certificeret Fascieterapeut hos ”Deutsche Gesellschaft für Myofascial Release” www.myofascial.de

Han kombinerer Organmassage og Fascieterapi med Kranio-Sakral Terapi. 
Læs mere på  www.KiWiterapi.dk

Klinik: Aabyhøj Osteopati, Klamsagervej 29, 8230 Åbyhøj, 
mobil: 26 21 61 39, mail: Wilhelm@KiWiterapi.dk