Atlas

Bemærk: “Atlas over manipulationsteknikker ….” er udsolgt, genoptryk overvejes, og vil du ikke vente på det, så har forlaget nogle eksemplarer tilovers fra tidligere oplag med samme indhold.

Atlas over manipulations-teknikker

ALMENE BEGREBER 19


GENERELLE TEKNIKKER 23
Hvælvingsgreb 24
Pande-nakkegreb 26
Flexion-bevægelsen
Hvælvingsgreb 28
Pande-nakkegreb 30
Extension-bevægelsen
Hvælvingsgreb 32
Pande-nakkegreb 34
Torsion-bevægelsen
Hvælvingsgreb 36
Pande-nakkegreb 38
Sidebøjnings-bevægelsen
Hvælvingsgreb 40
Pande-nakkegreb 42
Sidelæns forskydning af den kraniobasale sammenføjning
Hvælvingsgreb 44
Pande-nakkegreb 46
Lodret forskydning af den kraniobasale sammenføjning
Hvælvingsgreb 48
Pande-nakkegreb 50
Dekompression af den kraniobasale sammenføjning
Hvælvingsgreb 52
Pande-nakkegreb 54
Teknik for fire hænder 56
Teknik til åbning af suturer 58
Kompression af den fjerde ventrikel 60
Alternerende rulning af tindingeben 62
Synkron rulning af tindingeben 64
Teknik til “genoplivning” (“Father Tom”) 66
Almen kranio-bevægelse (pegefinger i mundhulen) 68
Nakkebenspumpe 70
Spreder-teknik
Direkte korrektion 72
Indirekte korrektion 74
Sutural V-spreder (åbning af sutur) 76


NAKKEBENS-TEKNIKKER (os occipitale) 79
Test nakkeben – atlas 80
Afbalancering af nakkehullet 82
Udvidelse af nakkehullet 84
Åbning af nakkeben – vorteformede del af tindingeben 86
Løsgørelse af nakkeben – vorteformede del af tindingeben 88
Teknik til forreste eller bageste del af nakkeben 90
Genanbringelse af nakkeben 92


TINDINGEBENS-TEKNIKKER (os temporale) 95
Reducering af tindingebenets fiksering 96
Énsidig ekstern rotation af tindingeben 98
Énsidig intern rotation af tindingeben 100
Vridning af det eustachiske rør 102
Fjeldben – nakkeben (kraniebunden) 104
Fjeldben – nakkeben (det jugulare fremspring) 106
Isseben – vorteformede del af tindingeben 108
Isseben – vorteformede del af tindingeben
(det mastoide hængsel) 110
Frigørelse af sutura squamosa 112
Kilebenets tindingebenstap
Øvre skråkant 114
Nedre skråkant 116
Dekompression af kilebenets tindingebenstap
Første teknik 118
Anden teknik 120
Genanbringelse af kileben – fjeldben 122
Tindingeben – kindben 124


PANDEBENS-TEKNIKKER (os frontale) 127
Udvidelse af pandeben (ekstern rotation) 128
Løft af pandeben (intern rotation) 130
Frigørelse af pandebenets fastkiling (dekompression) 132
Løsgørelse af pandeben – store kilebensvinge 134
Pandeben – kileben
Ansigtsgreb 136
Hvælvingsgreb 138
Pandeben – kindben 140
Løsgørelse af pandeben – kindben 142
Pandeben – overkæbe 144
Pandeben – næseben 146
Pandeben – isseben 148
Frigørelse af pandebenets metopiske sutur 150


ISSEBENS-TEKNIKKER (os parietale) 153
Frigørelse af isseben (ekstern/intern rotation) 154
Løft af isseben 156
Ekspansion af isseben 158
Løsgørelse af lambda 160
Åbning af den sagittale sutur bagtil 162
Åbning af den sagittale sutur 164
Løsning af isseben – pandeben
(de laterale dele af sutura coronalis) 166
Løsgørelse af bregma 168
Løsning af isseben – kileben
Dobbeltsidigt 170
Énsidigt 172
Løsning af isseben – nakkeben 174
Løsning af isseben – tindingeben 176
Énsidig løsning af isseben 178


KILEBENS-TEKNIKKER (os sphenoidale) 181
Genanbringelse af kileben (nakke-kilebensgreb) 182
Drænage af kilebenshulen 184


ANSIGTSKNOGLER 187
Almen frigørelse af ansigtsknogler
Første teknik 188
Anden teknik 190
Maxilla, overkæbe
Afbalancering af overkæbe 192
Frigørelse af overkæbe
Énsidigt 194
Dobbeltsidigt 196
Overkæbe – siben 198
Overkæbe – ganeben 200
Overkæbe – næseben 202
Frigørelse af overkæbernes sutur 204
Genanbringelse af overkæbe 206
Drænage af kæbehulen 208
Os ethmoidale, siben
Énsidig frigørelse af siben (ansigtsgreb) 210
Frigørelse af sibenets vertikale plade 212
Frigørelse af sibenets horisontale plade 214
Frigørelse af sibenets sidedele 216
Drænage af sibenshulerne 218
Os zygomaticum, kindben
Frigørelse af kindben
Første teknik 220
Anden teknik 222
Genanbringelse af kindben 224
Kindben – overkæbe 226
Os palatinum, ganeben
Frigørelse af ganeben – kileben
(pterygoid fremspring) 228
Frigørelse af ganeben 230
Vomer, plovskærben
Genanbringelse af plovskærben 232
Det spheno-palatine ganglion
Stimulation af det spheno-palatine ganglie 234
Orbita, øjenhulen
Indsnævring af øjenhulen 236
Udvidelse af øjenhulen 238
Os lacrimale, tåreben
Genanbringelse af tåreben 240


KREDSLØBSTEKNIKKER 243
Kompression ved asterion 244
Umiddelbar almen aflastning 246
Frigørelse af de vaskulære kanaler 248
Almen vaskulær drænage
Pegefinger i mundhulen 250
Pande-isse-nakkegreb 252
Pande-nakkegreb 254
Drænage af den bageste hjernegrube 256
Drænage af midtlinjesinus 258
Drænage af plexus pterygoideus 260


REGISTER 263