Forord

HVAD ER KRANIO-SAKRAL TERAPI?

“Kranio-sakral terapi er en meget blid, men også dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens egen puls (den kranio-sakrale rytme), med det sigte, at påvirke kroppen til selvhelbredelse.”

“En behandling foregår ved at klienten ligger afslappet på en briks, mens behandleren med nænsomme berøringer løsner op for spændinger og blokeringer, især omkring hoved, hvirvelsøjle og bækken. Klienten oplever ofte en dyb afslapning, en nærmest meditativ søvn.”

I sit udgangspunkt er kranio-sakral terapi (KST) en ren kropsterapi. Behandlingsteknikken anvender blide berøringer for at løsne op for spændinger og ubalancer i kroppens fineste strukturer. KST-behandleren bruger sine hænder på baggrund af tre aktive områder:

venstre hjernehalvdel for at analysere,
højre hjernehalvdel, for at opleve, forstå og tolke behandlingen ind i en intuitiv, kreativ, næsten kunstnerisk verden,
hjerteenergien, som behandleren åbner i kontakt med det menneske, som modtager behandlingen.

Et godt samspil af de tre områder giver denne terapiform en særegen virkning ved at skabe harmoni. Dette samspil kan samtidig betyde, at der åbnes op for nye dimensioner i helbredelsesprocessen ved først og fremmest at aktivere patientens egne selvhelbredende kræfter. En helbredelsesproces omfatter selvfølgelig det hele menneske, og er derfor meget forskellig fra den ene til den anden. En KST-behandler må derfor forberede sig på, at forstå mennesket både fysisk, kemisk, psykisk og energetisk.

KST er en blid behandlingsform, som virker støttende på mennesket fra fødsel til død. KST kan altid anvendes sammen med andre terapiformer og kan kombineres med traditionelle behandlinger. Fagfolk fra det etablerede sundhedsvæsen tilegner sig KST som efteruddannelse og bruger terapien som supplement i deres arbejde. Også ganske almindelige mennesker kan lære KST. Nogle gør det som en del af deres selvudvikling, andre bruger metoden og udvalgte teknikker i deres daglige omsorg for handicappede eller ulykkesramte pårørende.

KST er et håndværk, som kræver viden og færdighed, og mestres kun ved at blive brugt i praksis.

KST virker i øvrigt ikke kun på klienten, men også tilbage på behandleren. Derfor oplever de fleste, som beskæftiger sig med KST, at det på en måde er en stor menneskelig udfordring at arbejde med KST. Man mærker hurtigt et meget stort energiniveau, og at det ofte er bydende nødvendigt at få gang i ens egen personlige udvikling. Terapeutens personlige selvudvikling, eller med andre ord, hvor meget han/hun vil arbejde for at udvide sine horisonter, er afgørende for den støtte, som han/hun kan give sin klient. Der åbnes kort sagt op for skjulte potentialer og kompetencer, og der er ingen tvivl om, at det er et fantastisk og selvfølgeligt gode ved tilegnelsen af behandlingsformen.

Kranio-sakral terapien er opfundet for over hundrede år siden, og der er udviklet mange teknikker, som i dag omfatter en hel vifte af tekniske retninger, fra manuel medicinske kropsteknikker (kranial osteopati, sacro-occipital teknik (SOT) m.fl.) til mere spirituelle, såkaldte energiteknikker. Grænsen har altid været flydende, og de fleste terapeuter benytter sig af flere forskellige tilgange, takket være deres mangfoldige menneskelige og faglige baggrund. Dette giver KST et stort potentiale for frugtbar videreudvikling.

Denne bog er skrevet ud fra et ønske om at leve op til de nævnte tanker. Bogen vil være en grundbog for alle, både for dem som har en baggrund i en sundhedsmæssig uddannelse og for dem, som først er ved at komme i gang med at give helbredende behandlinger. Bogen indeholder en basisviden om KST, som kan skabe et fundament for en senere specialisering indenfor terapien. Bogen bestræber sig på at tage højde for de forskellige måder, der i dag undervises på og viser derfor, for nogle teknikkers vedkommende, flere indfaldsvinkler. Uanset hvordan man arbejder med KST, så er en fysiologisk forståelse af KST helt grundlæggende, som ikke må springes over. Herefter kan man have stor glæde af at arbejde med energetiske indfaldsvinkler.

Målgruppen er såvel de interesserede, som forbereder sig på et grundkursus i KST og ønsker en grundlæggende indføring i emnet, og for terapeuter, som allerede har gennemgået et grundkursus og er kommet i gang med at praktisere behandlingsformen, og som ønsker deres viden m.h.t. anatomi/fysiologi og terapi uddybet.

Anatomiske fagudtryk står på dansk, for at imødekomme alle målgrupper. De gængse videnskabelige betegnelser (“lægelatin”) er tilføjet i parenteser. Herudover er der anført en del engelske gloser, som anvendes i undervisningen og i faglitteraturen. Registret bag i bogen omfatter alle fagudtryk, og kapitel 3 definerer og forklarer de vigtigste begreber. Terapeutiske retningsangivelser er alle på dansk i overensstemmelse med fagsproget: Venstre, højre, opad, nedad osv. er altid set ud fra den stående patients normalstilling (se figur 0).

Den anatomiske normalstilling

Bogens første ti kapitler giver en grundlæggende teoretisk og praktisk indføring i KST. Herefter må læseren plukke enkelte afsnit ud – alt efter behov og interesse. De fleste af bogens kapitler er skrevet, så de kan læses selvstændigt. Såvel den detaljerede indholdsfortegnelse som stikordsregisteret bag i bogen guider læseren igennem stoffet. Registeret indeholder både danske, latinske og engelske stikord, så grundbogen er en praktisk støtte både under og efter kurser. Bogen kan absolut ikke erstatte deltagelse i KST-grundkurser hos dygtige undervisere.

Tak til Else Levesen for de mange instruktive tegninger, og til Mette Nussbaumer for tålmodigt at lade sig fotografere som model for de tekniske illustrationer. Tak til Helle Bille for hendes inspirerende arbejde med redigering og korrektur af den reviderede tekst til bogens tredje oplag. En særlig tak til kolleger, kursister og ikke mindst klienter for inspiration, kritik og erfaringsudveksling. Uden deres medvirken ville denne bog ikke indeholde de nødvendige og værdifulde facetter.

Vi håber, at vi med denne bog kan bidrage til en bedre forståelse af KST generelt, samt at bogen medvirker til at give gode resultater for mange KST-behandlere. I sidste ende skal bogen blive til gavn for vore klienter, som i stigende tal søger støtte hos os som KST-terapeuter, og som har et meget stort behov for fagligt dygtig behandling.

Velkommen i et forunderligt terapeutisk univers.